AMCO Sp. z o.o.

Dybów-Kolonia,
Ul. Kasztanowa 88
05-250 Radzymin

NIP: 526-21-97-070

KRS: 0000038242 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy


Dane GPS: 21,11,43 w / 52,24,07 pn

Контактная форма

„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMCO Sp. z o.o. z siedzibą w Radzyminie (05-250) ul. Kasztanowa 88, Dybów Kolonia. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi Pani/Pana zapytania, a także w przypadku wyrażenia przez Pana/Pani w zapytaniu chęci w celach marketingowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Pana praw z tym związanych znajduje się w naszej Polityce Prywatności dostępnej na stronie www.amco.pl .


ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ И КАРЬЕРА

Информация для поставщиков

Информация для поставщиков

Общие условия покупки, касающиеся снабжения вспомогательными материалами для производства изделий Amco Sp. z o.o. и оказания услуг.

карьера

карьера

Просим отправить письменное заявление, включающее резюме и мотивационное письмо, по электронной почте на адрес: amco@amco.pl

Просим приписку в документах:

Настоящим выражаю согласие на обработку моих персональных данных, содержащихся в объявлении о вакансии, для нужд, необходимых для выполнения процесса рекрутинга (в соответствии с Законом от 29.08.97 г. о Защите персональных данных, Вестник законов № 133 п. 883)