Polityka jakości IFF

Obowiązuje od maja 2018

Polityka jakości

Nasze zaangażowanie w imię jakości określa to, kim jesteśmy jako IFFowcy. Nasza kultura oparta jest na czterech wspólnych wartościach: pasja, kreatywność, fachowa wiedza i zaangażowanie. Każdy dzień daje możliwość wprowadzenia zmian - nie tylko w naszym życiu, ale też w życiu ludzi, którym służymy dzięki bezpiecznym praktykom, odpowiedzialnemu wytwarzaniu i jakościowym produktom. Naszą misją jest dostarczanie bezpiecznych produktów wysokiej jakości, które chronią naszych klientów.

Wywiązujemy się z zobowiązań dzięki naszym wytycznym i zasadom;

1.Dostarczanie bezpiecznych produktów i usług zgodnych z oczekiwaniami klientów

Uważnie słuchamy co mówią nam nasi klienci, nieustannie ulepszamy i dostarczamy bezpieczne produkty i usługi zgodne z wymaganiami, potrzebami i oczekiwaniami naszych klientów. Robimy to z zachowaniem najwyższych standardów jakości, bezpieczeństwa produktów, odpowiedzialności za społeczeństwo i środowisko jak i zasad etycznego postepowania.

2.Produkty i usługi wysokiej jakości pochodzące ze stałych źródeł

Dzięki zastosowaniu naszego procesu zarządzania ryzykiem, programom rozwoju dostawców, zaawansowanym technologicznie możliwościom analitycznym i umiejętnościom sensorycznym uważnie dobieramy źródła, z których pochodzą nasze produkty i usługi. Dzięki monitorowaniu i skutecznej kontroli jakości w procesie wytwarzania, weryfikujemy zdolność naszych dostawców do dostosowania się do naszych ogólnych specyfikacji materiałowych i wymagań dotyczących usług.

3.Harmonijny System Zarządzania

Dzięki uporządkowanemu systemowi oceny i wprowadzeniu spójnych wymagań, IFF używa zharmonizowanego programu zarządzania na poziomie globalnym, zapewniającego ludziom bezpieczeństwo; bezpieczeństwo produktów, jakość i zrównoważony rozwój nigdy nie schodzą na drugi plan. Od odkrycia aż po dostawę każdy jest świadomy wszystkich obowiązujących standardów i polityki dotyczącej bezpieczeństwa pracowników, dobrych praktyk wytwarzania, bezpieczeństwa i jakości produktów oraz konieczności działania zgodnie z wszelkimi mającymi zastosowanie przepisami.

4.Podejście procesowe i ciągłe doskonalenie

Stale skupiamy się na poszukiwaniu sposobów na optymalizowanie i usprawnianie procesów, które stanowią wartość dodaną naszej firmy i zwiększają poziom satysfakcji naszych klientów. Dzięki skoncentrowaniu się na działaniach zatrudnionych osób i tworzeniu kultury jakości, wszyscy pracownicy zyskują świadomość swojego wkładu. Dokonujemy regularnych analiz porównawczych z podobnymi firmami z branży, w celu zidentyfikowania zarówno niedociągnięć, jak i najlepszych praktyk i technologii, koniecznych do utrzymania przewagi nad konkurentami.

5.Zaangażowanie pracowników z myślą o jakości

Rozwój pracowników jest kluczową częścią strategii biznesowej IFF. Zapewniamy odpowiednie narzędzia, wiedzę i doświadczenie wymagane do podejmowania konkretnych, niezależnych decyzji w interesie naszej organizacji. To tworzy środowisko pracy, w którym jakość i ciągły rozwój stanowią wartość nadrzędną.