Polityka Jakości AMCO

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Swój sukces na rynku krajowym i międzynarodowym osiągnęliśmy dzięki integracji działań pro-jakościowych wszystkich pracowników firmy.

Naszym nadrzędnym celem jest utrzymanie i wzmocnienie pozycji producenta i eksportera, zaspokojenie potrzeb konsumentów, w tym również indywidualnych potrzeb funkcjonalnych i preferencji smakowych. Przy wdrażaniu nowości oraz udoskonalaniu obecnych produktów uwzględniamy aspekty ekonomiczne produkcji naszych klientów, zapewniając im jednocześnie profesjonalne doradztwo technologiczne oraz pomoc we wdrożeniach.

Reżimy jakościowe ustanowione w firmie zapewniają bezpieczeństwo zdrowotne naszych produktów. Systemem HACCP objęto produkcję i handel mieszakami przyprawowymi, przyprawami naturalnymi, marynatami i mieszankami funkcjonalnymi dla przemysłu spożywczego.

Przeprowadzona analiza zagrożeń, stały monitoring, szybkość identyfikacji surowców i wyrobów gotowych oraz spełnienie wymogów przepisów prawa, eliminuje potencjalne i rzeczywiste zagrożenia zdrowotne, począwszy od przyjęcia surowców, materiałów i towarów handlowych poprzez cały proces technologiczny aż do dystrybucji.

Sprawnie funkcjonujący System Zarządzania, zgodny z wymaganiami HACCP, standardu IFS Food pozwala na dalsze doskonalenie i rozwój firmy, a klientom na osiąganie satysfakcji ze współpracy.

Politykę firmy realizujemy konsekwentnie poprzez następujące cele strategiczne:

  • produkowanie i dostarczanie klientom produktów spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa i jakości oraz spełniające wymogi dotyczące ich legalności,
  • poznawanie wymagań klienta, spełnianie ich oczekiwań i uzgodnionych wymagań,
  • zapewnienie zasobów dla jakości i bezpieczeństwa żywności poprzez rozwój techniczny, podnoszenie świadomości oraz zarządzanie ryzykiem,
  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie funkcjonującego systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punków Kontroli,
  • stałą troskę o jakość i bezpieczeństwo produktów w zakresie polityki alergennej,
  • stałą troskę o jakość i bezpieczeństwo produktów ekologicznych,
  • spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska,
  • potwierdzenie skuteczności systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności poprzez proces audytów wewnętrznych i zewnętrznych.

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności jest zakomunikowana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich poziomach organizacji oraz jest wspomagana celami mierzalnymi.

Zaktualizowano sierpień 2019r.

Prezes Zarządu
Andrzej Wójcicki