Polityka Jakości

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności

Firma Amco zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją mieszanek przyprawowych i dodatków funkcjonalnych dla zakładów przetwórstwa spożywczego.

Swój sukces na rynku krajowym i międzynarodowym osiągnęliśmy dzięki integracji działań pro-jakościowych wszystkich pracowników firmy. Naszym nadrzędnym celem jest utrzymanie i wzmocnienie pozycji producenta i eksportera, zaspokojenie potrzeb konsumentów, w tym również indywidualnych potrzeb funkcjonalnych i preferencji smakowych. Przy wdrażaniu nowości oraz udoskonalaniu obecnych produktów uwzględniamy aspekty ekonomiczne produkcji naszych klientów, zapewniając im jednocześnie profesjonalne doradztwo technologiczne oraz pomoc we wdrożeniach.

Reżimy jakościowe ustanowione w firmie zapewniają bezpieczeństwo zdrowotne naszych produktów. Systemem HACCP objęto produkcję i handel mieszakami przyprawowymi, przyprawami naturalnymi, marynatami i mieszankami funkcjonalnymi dla przemysłu spożywczego.

Przeprowadzona analiza zagrożeń, stały monitoring, szybkość identyfikacji surowców i wyrobów gotowych oraz spełnienie wymogów przepisów prawa, eliminuje potencjalne i rzeczywiste zagrożenia zdrowotne, począwszy od przyjęcia surowców, materiałów i towarów handlowych poprzez cały proces technologiczny aż do dystrybucji

Sprawnie funkcjonujący System Zarządzania, zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i 22000 oraz standardu IFS Food pozwala na dalsze doskonalenie i rozwój firmy, a klientom na osiąganie satysfakcji ze współpracy.

Politykę firmy realizujemy konsekwentnie poprzez następujące cele strategiczne:

  • przestrzeganie wymogów prawa żywnościowego oraz uzgodnionych wymagań klienta
  • usprawnienie procesów i ich monitorowania,
  • utrzymanie i ciągłe doskonalenie funkcjonującego systemu HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) - Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punków Kontroli.
  • stałą troskę o jakość i bezpieczeństwo produktów w zakresie polityki alergennej,
  • stałą troskę o jakość i bezpieczeństwo produktów ekologicznych,
  • spełnienie wymagań dotyczących ochrony środowiska,
  • systematyczne i planowe szkolenia wszystkich pracowników w zakresie systemów zarządzania.

Polityka Jakości i Bezpieczeństwa Żywności jest zakomunikowana, wdrożona i utrzymywana na wszystkich poziomach organizacji oraz jest wspomagana celami mierzalnymi. System Zarządzania podlega audytom, przeglądom i stałemu doskonaleniu.

Dybów Kolonia, 07.10.2016r.

Prezes Zarządu
Andrzej Wójcicki