Podziękowanie od Prezydenta m.st. Warszawy

Podziękowanie od Prezydenta m.st. Warszawy